Crowdinvesting

Pozyskaj nawet 2,5 miliona euro finansowania na rozwój swojego projektu lub zostań jednym z inwestorów i wesprzyj swoim kapitałem najbardziej utalentowanych przedsiębiorców. 

Relacje Inwestorskie

Zgodnie z definicją stworzoną przez National Investor Relations Institute, relacje inwestorskie to "element zarządzania strategicznego, obejmujący finanse, komunikację, marketing i przestrzeganie prawa obrotu papierami wartościowymi, który umożliwia efektywną komunikację między spółką, społecznością inwestorską i pozostałymi zainteresowanymi stronami i w efekcie przyczynia się do rzetelnej wyceny papierów wartościowych przez rynek".Głownym celem relacji inwestorskich jest przekazywanie rzetelnych i spójnych informacji nt. działalności emitenta, za pośrednictwem raportów, konferencji inwestorskich, czy prezentacji.Taka praktyka pozwala budować zaufanie inwestorów do emitentów, co przekłada się na wartości inwestycji i rozwój rynku finansowania społecznościowego. Finext przywiązuje wagę do relacji inwestorskich i dlatego jako jedyni na rynku służymy swoim wsparciem również w tym zakresie.

 przejdź

FinextExchange

Handluj swobodnie udziałami Sp. z o.o.

Korzystaj z naszego autorskiego narzędzia do handlu udziałami spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i podejmuj decyzje w oparciu o sprawdzone dane. Od teraz możesz bazować nie tylko na własnej wiedzy i intuicji, lecz również na wiarygodnych wynikach generowanych przez naszą tabele ofert udziałowych. 

Dzięki temu rozwiązaniu możesz wybrać optymalną ścieżkę inwestycji. Usługa jest w 100% darmowa, a jej skuteczność wynika z zastosowanych rozwiązań analitycznych, w tym modułu bazującego na sztucznej inteligencji. 

State of art

 start 3Q 2020